Podjetje Paron v večini proizvaja serijsko pohištvo iz masivnega lesa bukve, jelše, breze, oreha in hrasta,...