Kliknite na sliko za ogled kataloga ⇩

katalog-triglavskladi

 

Družba za upravljanje, Triglav Skladi, predstavlja prospekt krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja. Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje večjega števila vlagateljev. Javno zbrano premoženje za upravljanje na kapitalskih trgih pa se nato nalaga v različne naložbe v skladu z naložbeno politiko, in sicer gre za domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in druge vrednostne papirje. Med seboj se razlikujejo glede naložbene politike, glede na to, v katere vrednostne papirje vlagajo zbrana sredstva. Vzajemne Triglav sklade tako razdelijo na delniške sklade, mešane (uravnotežene) in obvezniške sklade. Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji, varčevanje v vzajemnih skladih pa je primerno tako za fizične kot pravne osebe, ki želijo oplemenititi svoja denarna sredstva in jih z nizkimi stroški čim bolj razpršiti in za posameznike, ki zaradi pomanjkanja časa in ustreznega strokovnega znanja ne želijo sami vlagati v vrednostne papirje ter trgovati na borzi, ampak to  raje prepuščajo strokovnjakom.

46 ogledov - klik na katalog za ogled