Hotel Štorman v centru Celja ti ponuja vse ugodnosti mestnega hotela. Nudijo 25 enoposteljnih, 10...