Skupina za Informatiko, Računalništvo in Servis (SIRiS) predstavlja posebno zamrznjeno ponudbo, kjer med drugim v...